WITAMY NA
www.maderapol.com

  PRODUKCJA.
    PALIKI-Topola
    DĄB PALIKI
    AKACJA PALIKI
    AKACJA KOROWANE
    AKACJA DĄB PALISADA
    AKACJA BRUK
    PALISADA SOSNA
    Plaisada Bezrdzeniowa
    PALE KOROWANE
    PODKŁADY kolejowe
    DREWNO kominkowe
    Ogrodzenia z połowic
    Skrzyniopalety
   
  ...
    KONTAKT

  ...
    ...

 

                                                                                                            
                                                    
                                                                                                                                                 
     | <- HOM |                                                                                                             | GALERIA | KONTAKT |        poland spain poland spain russia deutsch italia italia

 


korowane na biało

na czerwono.

na czerwono

na czerwono
                                      PALISADA KOROWANA
  • Produkcja palisady korowanej polega na obtaczaniu kłody sosnowej tak,aby zedrzeć korê.
  • Wyróżniamy 2 rodzaje korowania tzn. korowanie na biało oraz korowane na czerwono.
  • Różnica, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, iż w pierwszym przypadku kora jest całkowicie usunięta z powietrzni kłody, a w drugim częściowo, pozostawiając czerwone pierścienie z kory na całej długoćci.

  • Zaletą korowania jest to, że nie usuwamy naturalnej warstwy ochronnej drewna przedłużającej jego trwałość, a znajdującej się tuż pod koroną.
  • Wadą natomiast, iż palisada taka pozostaje naturalnie nierówna (porowata), co wpływa negatywnie na walory estetyczne.

    Poniżej znajduje siê tabelka kalkulacyjna z polsk¹ norm¹ objętości tej palisady.


  • Polska norma Korowane